Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Röster om facket och jobbet 2002-2003, bildspel

  Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Rapport 1 behandlar fackets roll i vid bemärkelse. Vilka anser medlemmarna vara de viktigaste fackliga områdena? Hur ser de anställda på fackets inflytande på arbetsplatserna? Vad tycker medlemmarna att det fackliga medlemskapet ger? Varför står en del utanför facket och i vilken utsträckning skulle de ej fackligt anslutna kunna tänka sig att gå med i facket? I rapporten ingår också ett avsnitt om den fackliga organisationsgraden, som är ett viktigt mått på värdet av det fackliga medlemskapet. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Kampen om tanken - LOs kulturpolitiska program

  Kampen om tanken LOs kulturpolitiska program, hämta programmet som pdf-fil  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Jämlikhet - vägskäl och vägval

  LÖNEPOLITIK | Sverige är i början av 2000-talet ett mer tydligt klass-samhälle än för tjugo år sedan. Det visar rapporten Jämlikhet - vägskäl 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI:
Sida 42 av 421...373839404142