Fråga facket Fråga facket

Facklig introduktion

Facklig utbildning Syftet med facklig utbildning är att öka kunskapen och förståelsen för fackets roll samt väcka intresse för fackliga frågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

arbetslag488.jpg
Foto: Lars Forsstedt

För nya medlemmar

LO-kongressen 2008 beslutade att nya medlemmar ska erbjudas facklig introduktion.

Den fackliga introduktionen handlar om arbetsplatsen och tar upp följande på en grundläggande nivå:

  • kollektivavtalet som begrepp och idé,
  • parterna på arbetsplatsen och de fackliga verktygen för påverkan,
  • några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen,
  • diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv.

Material

Ett deltagarmaterial, Facklig introduktion, har tagits fram och finns även att beställa i tryckt form på LO-distribution. Materialet ger svar på varför facket behövs och det riktar sig främst till nya medlemmar och till dem som ännu inte är medlemmar i facket.

Facklig introduktion kan genomföras både som halvdags-, heldagskurs och studiecirkel.