Fråga facket Fråga facket

Lönepolitik

Kollektivavtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Solidarisk lönepolitik

En väl fungerande lönebildning förenar ökade reallöner med låg arbetslöshet och låg inflation. Lönebildningen ska bidra till full sysselsättning, hög tillväxt och jämn inkomstfördelning.

Med en samordnad solidarisk lönepolitik kan LO-förbunden tillsammans uppnå gemensamma lönepolitiska mål om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

  • LO-förbundens lönekrav ska bidra till reallöneökningar.
  • Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ska minska.
  • Avtalens lägsta löner för vuxna som inte är under upplärning ska ligga på en nivå som motsvarar minst 75 procent av medellönen för arbetare. Lägstlönerna bör genomsnitt öka procentuellt mer än medellönen.
  • De totala löneökningarna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara normerande för LO-kollektivet och hela arbetsmarknaden.
  • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska försvinna.