Fråga facket Fråga facket

Invandring - migration

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Permanenta uppehållstillstånd

LO ställer sig bakom en solidarisk och reglerad invandringspolitik. Hela EU, liksom Sveriges samtliga kommuner, måste vara med och dela på ansvaret för flyktingmottagandet. Just nu måste vi i Sverige fokusera på att få de nyanlända som redan befinner sig här, in på arbetsmarknaden. Det kräver satsningar på utbildning och matchning. För att underlätta integrationen bör de uppehållstillstånd som ges dessutom vara permanenta.

Stramare arbetskraftsinvandring

Vi måste också strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Sverige har i dag OECDs mest öppna system för arbetskraftsinvandring från tredje land. Arbetskraftsinvandring är till gagn för hela vårt samhälle men vi måste ha ett system som gynnar dem som arbetar i vårt land, inte arbetsgivare som vill dumpa löner. Arbetskraftsinvandringen måste styras till branscher med arbetskraftsbrist.

  • Asylrätten måste försvaras i hela EU.
  • Alla nyanlända måste omfattas av likvärdigt stöd för etablering. Öka satsningarna på utbildning, matchning och svenskundervisning.
  • Arbetsgivare som tillsvidareanställt arbetskraft från tredje land ska vara skyldig att ge den anställde ett nytt anställningserbjudande under pågående anställning. Arbetserbjudanden ska vara juridiskt bindande.
  • Alla som arbetar i Sverige ska omfattas av löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal, oavsett vilket land de kommer från.