Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut om anställningsformer

Anställningsvillkor Detta beslutade LO-kongressens 2016 angående anställningsformer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Anställningsformer

  • Att LO aktivt verkar för avskaffandet av allmän visstidsanställning,
  • Att LO aktivt verkar för avskaffandet av behovsanställningar utan lägst garanterad sysselsättning så kallat daglöneri.
  • Att LO fortsätter att driva krav på tryggare anställningsformer.
  • Att LO kraftfullt ska agera för att motverka så kallade sms-anställningar och andra liknande oseriösa anställningar.
  • Att LO ska granska i vilka branscher den här typen av anställningsformer förekommer för att kunna agera kraftfullt och systematiskt i samarbete med förbunden för att på sikt sätta stopp för detta osunda fenomen.
  • Att LO tillsammans med förbunden ska arbeta kraftfullt för att uppmärksamma politiker från alla riksdagspartier och även allmänheten, om hur vanligt detta osunda fenomen är och vilka hemska konsekvenser det får, inte bara för de enskilda arbetstagarna utan även på sikt för hela samhället.
  • Att man slår samman tiderna för både allmän visstid och vikariat.
  • Att LO ska verka för att det ska krävas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar, vilket förutsätter att allmän visstid tas bort ur LAS.
  • Att ge LOs styrelse i uppdrag att verka för att i samråd med parterna på arbetsmarknaden medverka till att lagen om anställningsskydd (LAS) justeras så att det inte är möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra under långa perioder.