Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Bemanningsavtal 2017-2020

   

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Avsiktsförklaring om etableringsjobb mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv

  Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • LOs politiska plattform inför valet 2018

  Valet 2018 handlar vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt folk. Sverige har aldrig varit rikare än vi är i dag och aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden. Vi vill se ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Policy Övrigt
 • LOs verksamhetsberättelse 2016

  LOs verksamhetsberättelse 2016

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs plattform i diskussionen om EUs framtid

  EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs framtid med vilken man vill inspirera till diskussion om på vilket sätt samarbetet ska bedrivas och på vilka områden. LO välkomnar kommissionens initiativ och att man uppmuntrar till delaktighet i formandet av unionens prioriteringar och utveckling.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Vad gäller vid kränkning av skyddsombud?

  När arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • EU behöver förändras!

  Vi kan inte ha ett EU där vi konkurrerar med löner och arbetsvillkor. I stället måste vi kämpa för att alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. LO vill därför att ett socialt protokoll läggs till EUs fördrag. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • LOs stadgar 2016

  Landsorganisationen i Sverige, LO, är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer, förbund. LO har, såsom den gemensamma organisationen för de samverkande förbunden, till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
 • Folder fackliga nätutbildningar och studieguide

  Folder som beskriver de fackliga nätutbildningarna och LOs studieguide. Beställ den och sprid på fackliga kurser och konferenser. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Tapplapp fackliga nätutbildningar

  Tapplapp om de cirka 10 nätutbildningar som LO och fackförbunden har tagit fram. Beställ den och sprid på fackliga kurser och konferenser. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Folder
 • Jämlikhet – så funkar det

  Jämlikhet – så funkar det! är en handbok i engagemang. För jämlikhet och mot orättvisor. Här finns fakta, argument och förslag på vad du rent praktiskt kan göra för att förvandla vårt gemensamma samhälle till det bättre. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: Handbok
 • Solidarity message to the people in Russia

  Solidarity message from the Baltic Sea Trade Union Network, BASTUN, to the people and the labour movement in St. Petersburg and Russia. Our deepest condolences in order of the tragic events in St. Petersburg on the 3d of April 2017. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Övrigt
 • LOs verksamhetsberättelse 2015

  2015 var året då Handelsklubbens ordförande Elin stod upp för sina medlemmar i en tid av varsel vid Malmöföretaget där hon arbetade. Samtidigt tog Aidan och Erik strid för att de och deras kamrater vid Byggprogrammet i Örebro skulle få vinterkläder under sin praktik. Och i Blekinge såg Kommunals och IF Metalls ungdomskommittéer till att fler elever i länet fick facklig skolinformation. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Guide för rättvis handel

  Den här guiden handlar om de verktyg som finns för att göra dagens globala handel rättvis. I guiden finns tips och idéer om vad vi kan göra för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Läs mer här om internationella regelverk, hållbart företagande, uppförandekoder, globala ramavtal samt upphandling, påverkan och konsumtion. Guiden ges ut av LO, TCO och Saco via den gemensamma fackliga biståndsorganisationen Union to Union. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Handbok
 • Kongressprotokoll 2016 - del 1

  Protokoll från LOs 28e ordinarie kongress 2016 - del 1.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Kongressprotokoll 2016 - del 2

  Protokoll från LOs 28e ordinarie kongress 2016 - del 2.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Protokoll
 • Pensionsboken

  Är pensionen en facklig fråga kanske någon undrar? Ja, visst är den det. Pension är uppskjuten lön och därför en viktig fråga för oss i LO. Den här handboken ger en grundläggande översikt över hela pensionsområdet - allmän pension, avtalspension och privat pensionssparande. Beskrivningarna av de olika pensionssystemen och pensionsformerna är allmänt hållna men de täcker hela pensionsområdet. Vi hoppas att Pensionsboken kan användas både som uppslagsbok och för studier tillsammans med andra. 

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Handbok
 • A European Pact for Social Progress

  Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på starka ansvarsfulla fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU. Därför kräver LO och Socialdemokraterna att ett socialt protokoll upprättas i EU som ger en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EUs inre marknad. LO har tillsammans med Socialdemokraterna och motsvarigheterna i Tyskland och Österrike enats om ett tiopunktsprogram för att påverka EU. Detta finns här på engelska och på tyska.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Policy
 • Semesterlagen

  Den nuvarande semesterlagen har gällt sedan 1978. Lagen har under årens lopp ändrats ett antal gånger. Den senaste genomgripande förändringen skedde 2010. Förmånerna enligt lagen består av semesterledighet och semesterlön under ledigheten samt semesterersättning vid anställningens upphörande. Semesterlagen återges här med kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Gemensamma krav inför Avtal 2017

  LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. De gemensamma kraven inför avtal 2017 utgör ett steg i förverkligandet av målen. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Avtal
Sida 2 av 41123456...41