Fråga facket Fråga facket

Omställningsstöd inom fastighetsbranschen

Kollektivavtal Det här omställningsstödet är till för dig som sagts upp eller som riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist inom fastighetsbranschen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Omställningsstöd för fastighetsskötare

  • Rådgivning och annat stöd, såsom jobbcoachning och starta-eget-rådgivning, kan ges till arbetstagare som löper risk att sägas upp på grund av arbetsbrist eller som redan har blivit uppsagda. Detta stöd behovsprövas i varje enskilt fall.
  • Individen har också möjlighet att få utbildningskostnader finansierade av Fastigo-LO. Det kan vara kursbidrag, kursmaterial, logi, studie- och praktikersättning. Även detta stöd behovsprövas i varje enskilt fall. Klienten får själv söka upp en utbildningsanordnare. Fastigo-LO tar sedan ställning till klientens behov av utbildning och det pris som erhållits från utbildningsanordnaren. Utbildningen sker ibland på arbetstid. Även utbildningar på Yrkeshögskolan förekommer.
  • För att beviljas utbildningsstöd måste utbildningen vara förankrad i verkligheten. Kontakt bör därför tas med potentiella arbetsgivare. Stöd till försörjning under utbildningstiden (studiestöd) betalas under två terminer med möjlighet till förlängning ytterligare en termin efter särskild prövning. Det händer ibland att Arbetsförmedlingen utbetalar aktivitetsstöd och Fastigo-LO finansierar utbildningskostnaden. Klienterna tillhör i dessa fall arbetsförmedlingens prioriterade grupper.
  • Ett stöd till att starta eget kräver en affärsplan. Starta-eget-bidraget utgörs av ett omkostnadsbidrag om max två prisbasbelopp under ett år.

Annat ekonomiskt stöd

Löneutfyllnad

Vid nytt jobb med lägre lön. Kan endast utges inom första arbetslösa året.

80 procent på mellanskillnaden av ny och tidigare fast kontant månadslön i högst sex månader.

100 procent om månadslönen är under a-kassans lönetak. Löneutfyllnad utges endast om nytt arbete erhålls under första arbetslösa året.

Lönebidrag

Introduktionsstöd till ny arbetsgivare. 50 procent av lönekostnaden inklusive sociala avgifter i högst sex månader.

Pensionspremier till Avtalspension SAF-LO

Pensionspremier betalas till Avtalspension SAF-LO längst till 65 års ålder.

Fyllt 60 år med 10 års anställning vid anställningens upphörande hos företaget som säger upp. Vara aktivt arbetssökande hos AF.

Hel avgångspension

Vid övertalighet kan bidrag ges till företag i samband med erbjudande om avgångspension.

Fyllt 62 år vid erbjudandet och 10 års anställning vid företaget.
63-65 år = högst 15 procent på pensionskostnaden inklusive löneskatt.

Partiell avgångspension

Ett högre bidrag än ovan kan bli aktuellt till företag som erbjuder en partiell avgångspension.

AFA Försäkring utbetalar avgångsbidrag (AGB) om individen uppfyller villkoren för sådant bidrag.

Fakta om Trygghetsfonden Fastigo-LO

Verksamheten utgår från ett trygghetsavtal mellan Fastigo och LO. Avtalet omfattar cirka 11 000 arbetstagare. Avtalet reviderades senast 2005. Förändringarna innebär ett utökat stöd till individerna. Fackliga parter i Fastigo-LO är LO, Fastighetsanställdas Förbund, Byggnads, Målarförbundet och Kommunal.

Anmälan och justerat förhandlingsprotokoll skickas till Fastigo-LO i samband med uppsägningen.

Avgiften till Fastigo-LO är i dag 0,15 procent på lönesumman (0.01 procent till AGB-försäkringen).

Läs mer om Trygghetsfonden Fastigo-LO här