Fråga facket Fråga facket

Elektrikerna

Arbetsmiljö För Elektrikerförbundet är kampen mot dödsolyckorna prioriterad, men även insatser mot belastningsskadorna är angelägna liksom jämställdhetsfrågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Elektrikernas utmaningar

  • Elsäkerheten är en stor utmaning och det inträffar fortfarande dödsolyckor på kraftsidan. Elektrikerförbundet jobbar mycket gentemot myndigheter och arbetsgivare kring detta.
  • Det är också bekymmer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och jämställdheten. Det är en mansdominerad bransch och det finns en hel del problem med jargongen m.m.Elektrikerförbundet har tillsatt arbetsgrupper på flera företag för att försöka komma tillrätta med det.
  • Inhyrd personal från andra länder med avsaknad av tolk är ett annat problem eftersom det blir svårt för arbetstagarna att kommunicera med varandra. Flera olika yrkesgrupper på samma arbetsplats samtidigt ökar risken för att drabbas av KOL och hjärtproblem, då arbetstagarna utsätts för damm, asbest och kemiska hälsorisker från t.ex. målarfärger och andra starka medel.
  • Fallolyckor och skärskador är vanliga samt nack-, axel- och ryggproblem. Kvinnorna drabbas snabbare än män vad det gäller belastningsskador.

Verktygslåda

Gravid eller ammande på jobbet (pdf)