Fråga facket Fråga facket

Omställningsstöd vid arbetsbrist, sjukdom och avslut av anställning

Kollektivavtal Omställningsstödet är till för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning eller på grund av sjukdom. Omställningsstödet gäller även för dig som avslutat en tidsbegränsad anställning. Vilken typ av stöd du kan få beror på om din arbetsplats omfattas av Huvudavtalet eller av Kollektivavtal om omställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Stöd anpassat för olika branscher

Din arbetsgivare eller den fackliga representanten på din arbetsplats vet om ni har ett avtal. Vilken trygghetsorganisation arbetsplatsen tillhör och vilken typ av stöd du kan få styrs av det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Läs mer här om du arbetar inom fastighetsbranschen
Läs mer här om du arbetar inom kommun- och regionsektorn
Läs mer här om du arbetar inom kooperationen och civilsamhället 

Omställningsstöd för anställda i det privata näringslivet

Nedan beskrivs villkoren för dig som är anställd i ett företag som är verksamt i privat sektor. Vilka villkor som gäller och vilken typ av stöd du kan få beror på om din arbetsplats omfattas av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO eller av Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare. Din arbetsgivare eller den fackliga representanten på din arbetsplats vet vilket avtal som gäller för dig.

Följande villkor gäller för alla:

  • Arbetsplatsen måste ha kollektivavtal.
  • Du ska vara uppsagd på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning eller på grund av sjukdom eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut eller avslutats på grund av arbetsbrist.
  • Du ska ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 12 månader under en ramtid på 24 månader (så kallat aktualitetsvillkor) Föräldraledighet, sjukskrivning, totalförsvarsplikt och tid med omställningsstudiestöd räknas som arbetad tid när du är anställd eller som överhoppningsbar tid mellan anställningar.
  • Omställningsstöd kan beviljas som längst till och med månaden före det att du fyller 65 år.

Om du vill studera när du blivit uppsagd, för att förbättra dina chanser att få ett nytt jobb, kan du få vägledning hos din omställningsorganisation och därefter ansöka om statligt omställningsstudiestöd hos CSN. För att kvalificera dig för detta gäller:

  • Utöver aktualitetsvillkoret ska du dessutom ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 8 år inom en ramtid om 14 år (det så kallade etableringsvillkoret). Kvalifikationstiden börjar räknas tidigast från det att du är 19 år.
  • Tid med föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning och smittbärarpenning samt dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga räknas som förvärvsarbete i sammanlagt maximalt 24 månader.

Om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av Huvudavtalet kan du, utöver det statliga omställningsstudiestödet, få kompletterande eller kortvarigt studiestöd. Då gäller samma kvalifikationsvillkor som för att få det statliga omställningsstudiestödet. Kompletterande och kortvarigt studiestöd betalas ut av omställningsorganisationen.

Om du arbetar på en arbetsplats med Huvudavtal och dessutom är medlem i facket har du möjlighet att få kompletterande arbetslöshetsersättning om du ogiltigförklarar en uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist och med hjälp av din fackliga organisation driver en tvist om uppsägningen.

Läs mer på Trygghetsfondens hemsida.