Fråga facket Fråga facket

Pensioner

Välfärd Pensionen är en av de viktigaste frågorna för LO-förbundens medlemmar. Snittåldern för när en LO-förbundsmedlem går i pension är 63,8 år. Många behöver både garantipension och bostadstillägg för att få ekonomin att gå runt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

När det nuvarande pensionssystemet infördes på 1990-talet var målsättningen att LO-medlemmarna skulle få 70 procent av slutlönen i pension, ungefär samma nivå som i det tidigare ATP-systemet.

Verkligheten blev dock en annan. Idag får LO-medlemmarna ut cirka 60 procent av slutlönen i pension. Huvudorsaken är att livslängden ökat mer än beräknat.

Viktig jämställdhetsfråga

Vi ser idag ett stort jämställdhetsgap vad gäller pensionerna. Män får cirka 22 procent mer i pension än kvinnor enligt LOs remissvar om jämställda pensioner.

I många grupper räcker det inte att ha jobbat ett helt arbetsliv för att få en bra pension. Exempelvis tvingas sju av tio medlemmar i Kommunal att ta ut garantipension. 

Så vill LO förändra pensionssystemet

I rapporten Vad krävs för en hållbar pension? presenteras LOs syn på pensionssystemet. Såhär vill LO förändra systemet: 

  • Nivåerna på pensionerna måste höjas så att de blir minst 70 procent av slutlönen.
  • Arbetsmiljön måste förbättras så att fler orkar jobba ett helt arbetsliv. Det innefattar alltifrån en arbetsmiljökommission med fokus på kvinnors arbetsmiljö, ökad rehabilitering, bättre företagshälsovård och ett nationellt centrum för arbetslivsforskning.
  • Det måste bli enklare att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, för den som på grund av ohälsa inte orkar jobba så länge som behövs.
  • Bakomliggande inkomst, det vill säga den inkomst som ersättningarna beräknas på, ska vara pensionsgrundande vid arbetslöshet.
  • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.
  • Tillgång till äldreomsorg och barnomsorg ska säkerställas så att inte anställda tvingas gå ner i arbetstid eller tacka nej till jobb.
  • Premiepensionssystemet som det ser ut idag ska avvecklas.
  • Höjning av avgiften till inkomstpensionen, det vill säga den summa som betalas in till pensionen.
  • Vid en eventuell höjning av riktåldern för pensioner ska trygghetssystemen följa med. 

Ladda ner rapporten Vad krävs för en hållbar pension? (pdf)