Skadad på jobbet

Om du skadar dig på jobbet, eller när du är på väg till eller från det, kan du ha rätt till extra ersättning. Du kan bland annat få pengar för utebliven inkomst, för kostnader du fått i och med skadan och för fysiskt eller psykiskt lidande. Eller om du blivit utsatt för hot, våld eller rån. En förutsättning är att din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal.

Hos vår försäkringspartner AFA Försäkring kan du se om du omfattas av försäkringen. Där gör du också din anmälan.

Läs mer och anmäl hos AFA försäkring