Fråga facket Fråga facket

Inkomstfördelning

Ekonomi Den ekonomiska politikens avvägning mellan effektivitet och jämlikhet bör vara sådan att skillnaderna i ekonomiska resurser kan minskas från nuvarande nivå. I ekonomiska resurser inbegrips såväl tillgången till utbildning och hälsa som inkomster.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skillnader i inkomster och ekonomiska resurser

Att arbetskraften har goda kunskaper och god hälsa bidrar till en jämn fördelning av lönerna. LO-ekonomernas syn är att ekonomisk effektivitet och rättvis fördelning, med rätt utformning av trygghetssystemen, kan utgöra varandras förutsättningar.

Inkomstskillnaderna, både i disponibelinkomst och i bruttoinkomst, minskar främst genom en ekonomisk politik inriktad på full sysselsättning. Den är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för en långtgående utjämning av inkomster. En lönepolitik inriktad på utjämning av löneskillnader är ytterligare ett villkor, vilket kräver att löntagarna har starka och legitima förhandlande organisationer. En ambitiös fördelningspolitik baserad på ett solidariskt skatteuttag är ett tredje villkor att uppfylla.

Individernas välfärd

En generell välfärd som garanterar tillgången till god utbildning och sjukvård oavsett individens inkomst samt innefattar inkomstrelaterade socialförsäkringar ger en mycket omfattande utjämning av individernas välfärd och levnadsnivå över livscykeln och mellan individer.

Den ojämna fördelning av kapitalinkomster som följer av ojämn fördelning av sparande och förmögenheter, motverkas av ett omfattande kollektivt sparande i statliga eller kollektivavtalade trygghetssystem.

Makteliten

Den krets löntagare som har de högsta befattningarna inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden finns inte med i den offentliga lönestatistiken. Det finns därmed inte sedan tidigare någon samlad och systematiserad kunskap om hur den svenska maktelitens inkomster har utvecklats över tiden. LO sammanställer därför denna statistik i en särskild rapportserie om maktelitens inkomstutveckling sedan 1950 och framåt.