Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Medlem i facket - om den fackliga organisationen

  Materialet behandlar den fackliga organisationen på arbetsplatsen och i samhället. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • LOs verksamhetsberättelse 2014

  Verksamhetsåret 2014 präglades kanske framför allt av det facklig-politiska arbetet. Det många kallade ett ”supervalår” inleddes med valen till Europaparlamentet i maj och avslutades med de svenska valen till kommuner, landsting och riksdag i september.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs verksamhetsberättelse 2013

  Verksamhetsåret 2013 inleddes med att LO presenterade sitt förslag på hur vinsterna i välfärden ska kunna regleras. Ett förslag som en enhällig styrelse ställde sig bakom och som utgjort en hörnpelare i den debatt som förts under året.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Normalstadgar 2015 för LO-distrikten reviderad upplaga

  LO-distriktets syfte är att vara distriktsorganisation för Landsorganisationen i Sverige (i fortsättningen LO), samverkansorgan för medlemsorganisationerna regionalt samt företrädare för den tvärfackliga organisationen i området. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
 • Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar

  Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar togs fram under studieträffen Vidareutbildning för studieaktiva (VISA) 2013. Det är en överenskommelse mellan LO, LO-distrikten, ABF och LO-förbunden om tvärfackliga utbildningar. Skriften är kortfattad och handlar om målsättningar, ansvar, roller och att tvärfackliga utbildningar måste utvärderas och följas upp. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Handbok
 • Stöddokument för tvärfackliga utbildningar

  Stöddokumentet för tvärfacklig studieverksamhet är framtagna för att förtydliga de gemensamma riktlinjerna för tvärfackliga utbildningar som togs fram vid Vidareutbildning för studieaktiva (VISA) 2013. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Handbok
 • Facket handlar rättvist

  LO är aktiv inom Fairtrade för att rikta uppmärksamheten mot schysta arbetsvillkor för arbetstagare i länder med utbredd fattigdom. Läs mer om LOs engagemang i en ny broschyr om Facket och Fairtrade. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Folder
 • Protestbrev till Storbritannien

  I write to express the dismay of 1,5 million Swedish workers, members of the Swedish Trade Union Confederation, LO, at your government’s proposed Trade Union Bill, which introduces measures that threaten the right to strike in the UK. The proposals will tilt the balance in the workplace too far towards employers – and that will mean workers can’t stand up for decent services and safety at work, or defend their jobs or pay. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Protestbrev till Litauens president

  On 10 September, the Lithuanian trade unions organised a joint protest action “No to Slavery at Work” in front of the Seimas and the Government of Lithuania, which was supported by the entire European trade union movement.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs årsredovisning 2014

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2014.

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Program för LOs seminarier i Almedalen 2015

  LO representerar Sveriges arbetare. De som många gånger gör de hårdaste jobben med de tuffaste villkoren. I Almedalen vill vi beskriva villkoren för Sveriges löntagare. Lansera nya idéer för fler jobb och en mer expansiv och rättvis ekonomisk politik. LO är en antirasistisk och feministisk organisation. Det ska genomsyra vår närvaro i Almedalen. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Program
 • LO-aktuellt: Tema Kongressrapport 2016 - Sverige kan bättre

  Förra LO-kongressen gav LO i uppdrag att utreda hur vi når full sysselsättning och rättvisare löner. Det jobbet har pågått i tre år. Resultatet är en kongressrapport som ska fastställas av LOs kongress 2016. I LO-aktuellt ges en lättare ingång till kongressrapporten.  

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • Lathund i kampen mot näthatet

  Som en del av LOs fortsatta arbete mot främlingsfientlighet och rasism, som vi bedriver inom ramen för vårt förbundsgemensamma arbete med namnet Alla kan göra något, så har vi i årets verksamhetsplan bestämt att vi ska vara aktiva i sociala medier. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Handbok
 • Dags att investera - Sverige kan bättre

  En socialdemokratiskt ledd regering. Det var LOs huvudsakliga mål med den valrörelse vi bedrev under 2014. Vi gick till val på parollen Sverige kan bättre. Vår vision om ett bättre samhälle där alla behövs och får möjligheten att bidra utifrån sina förutsättningar krävde en regering som delar vår syn. Det har vi i dag. Det är vi väldigt stolta över. Men det räcker inte. Nu behöver vi fortsätta vårt arbete med att förbättra för löntagarna i Sverige. Vi vet att Sverige kan bättre, men det kräver en politik som aktivt inkluderar alla människor och som sätter full sysselsättning högst upp på dagordningen. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • LO-aktuellt: Tema Rena Spel 2015

  Varje dag reser fattiga arbetare till det stormrika Qatar för att bygga arenor inför fotbolls-VM 2022. Få är medvetna om risken att livet sätts på spel. Varje vecka kommer många tillbaka skadade. Ett antal fraktas hem i kistor. Byggboomen väntas kosta 4 000 arbetares liv. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • Protestbrev till Somalias premiärminister

  LO har i dag skickat ett protestbrev till Somalias premiärminister med anledning av att FESTU (Federation of Somali Trade Unions) förvägras vara en del av Somalias ILO-delegation. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Brev till EUs chefsförhandlare för TTIP

  Brev från LO, TCO och Saco till EUs chefsförhandlare för TTIP, Mr Garcia Bercero. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Brev
 • Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder

  Med långsiktiga mål avser LO-förbunden en period om tre kongressperioder, det vill säga fram till år 2028. Målen ska ses som en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik i kommande avtalsrörelser. Avsikten är att de gemensamma lönepolitiska målen ska samspela med den samhällsekonomiska politiken i kongressrapporten Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Policy
 • Allmänheten om vinster i välfärden

  Enligt en ny undersökning från LO upplever sex av tio svenskar att kvaliteten i välfärden försämrats de senaste tio åren. Mest oroad är man över bristerna i äldreomsorgen.  

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Opinionsundersökning
 • Ordning och reda i valrörelsen. En utvärdering av LOs valprojekt inför valen 2014.

  LOs valrörelser under supervalåret 2014 innebar ett genombrott för ett nytt arbetssätt. För första gången presenterade LO en egen facklig valplattform med politiska krav. LO och LO:s medlemsförbund bedrev en självständig, facklig valrörelse.  

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Övrigt
Sida 4 av 411234567...41