Fråga facket Fråga facket

Arbetskraftsinvandring

Arbetsmarknad Arbetskraftsinvandring är ett naturligt inslag på arbetsmarknaden i alla västländer. Så även i Sverige. Anledningen är att den behövs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Svårt vara självförsörjande

Arbetskraftsinvandringen är delvis ett resultat av den sammanflätade ekonomi vi lever i. Företag spänner ofta över flera landsgränser. Dessutom är det omöjligt för ett litet land som Sverige att vara självförsörjande på alla kompetenser.

Samtidigt är det helt nödvändigt att säkerställa att arbetskraftsinvandring inte sker till priset av dumpade löne- och arbetsvillkor och att människor inte lever under slavliknande förhållanden.

Alla risker på den enskilde 

LO menar att dagens regelverk på flera centrala punkter är felkonstruerat. Det vältrar över alla risker på den enskilde arbetstagaren. Reglerna ger arbetsgivaren ett absolut övertag – på arbetstagarens bekostnad. Det är något som arbetsgivare tyvärr allt för ofta utnyttjar.

Eftersom arbetskraftsinvandringen är viktig är det också viktigt att den fungerar. På alla delar av arbetsmarknaden. Det är en grannlaga uppgift. Sverige är inte bäst i klassen. Långt därifrån.

Ett nytt regelverk för arbetskraftsinvandring

Våra förslag syftar inte till att minska arbetskraftsinvandringen eller utestänga arbetskraft. Vi vill stärka migranternas ställning. Sverige har en moralisk skyldighet att försäkra sig om att det tillstånd som utfärdas av en statlig myndighet, Migrationsverket, inte leder till utnyttjande och fusk.

Vi vill att regelverket ska ställa tre krav på arbetsgivaren:

  • För det första ska arbetsgivaren inför myndighet kunna visa på att rekryteringsbeslutet har sin grund i en faktisk brist på arbetskraft.
  • För det andra ska arbetsgivaren visa att man är seriös i sin roll som företagare.
  • För det tredje ska arbetsgivaren visa att det framstår som troligt att anställningen kommer att falla väl ut. Det handlar främst om ekonomisk stabilitet.

Vi kräver däremot ingen ändrad roll för facket i arbetstillståndsprocessen – jämfört med den roll facket har idag. 

Arbetslöshet medför utvisning

Vi menar också att dagens system med tillfälliga arbetstillstånd skapar svaga arbetstagare. Blotta vetskapen om att arbetslöshet medför utvisning skapar arbetstagare som i många fall inte klarar av att hävda de villkor de enligt inbjudan har rätt till.

  • LO föreslår därför att arbetskraftsinvandrare som har kontrakt på en tillsvidareanställning i Sverige ska ges ett permanent uppehållstillstånd med en gång. 

Juridiskt bindande anställningsavtal

Ett annat problem är att de villkor som anges i arbetserbjudandet inte alltid är de som faktiskt gäller när arbetstagaren väl fått sitt tillstånd. Det är viktigt att de viktigaste villkoren, exempelvis lön och andra ersättningar, framgår direkt av avtalet så att arbetstagaren känner till villkoren och kan reagera om arbetsgivaren avviker från dessa. 

  • LO vill att arbetserbjudandet som ligger till grund för arbetstillstånd ska göras juridisk bindande.

Papperslösa

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa, är en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden. De utnyttjas av oseriösa arbetsgivare under hot om angivning och utvisning vilket utgör grunden för deras oftast usla arbetsvillkor.

Som facklig organisation tar LO sin del av ansvaret för de papperslösa genom att erbjuda rådgivning och praktisk hjälp i det fackliga centret för papperslösa. I dag är det i vissa LO-förbund även möjligt för papperslösa att bli medlemmar i ett förbund.

  • LO vill att papperslösas vistelse och arbete avkriminaliseras. En sådan ordning skulle öppna för svensk domstol att tilldöma arbetstagaren ett skadestånd från arbetsgivaren.