Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Skarpt läge

  Riktlinjer för fackligt agerande vid allvarliga arbetsplatsolyckor. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • Protest skickad till den Dominikanska republikens regering

  LO har i dag sänt bifogade brev till den Dominikanska republikens regering med anledning av brist på respekt för den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Arbetsintyg

  När du avslutar en anställning ska du be att få ett arbetsintyg. Det gäller oavsett hur kort anställningen varit och gäller även för sommarjobb, helgjobb och extrajobb. Du kan också be om ett personligt omdöme, ett så kallat arbetsbetyg, men detta är ingenting du kan kräva. Både omdöme och intyg är bra att ha när du ska söka nytt jobb.  

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Övrigt
 • Anställningsbevis

  Anställningsbeviset reglerar arbetsvillkoren mellan dig och arbetsgivaren och är ett bevis på att du har en anställning. Du har laglig rätt att få ett anställningsbevis senast en månad efter att du börjat jobba. Skulle du råka illa ut på jobbet så har facket större möjlighet att hjälpa dig om du har ett anställningsbevis. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Avtal
 • Protestbrev till Tunisiens premiärminister

  LO har skickat bifogade brev till Tunisiens premiärminister och tunisiska ambassaden i Stockholm med anledning av attacken mot ledaren för tunisiska centralorganisationen UGTT. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs kunskapssystem 2015

  Den här kurskatalogen berättar om LOs folkhögskola Runös kurser som de erbjuder tillsammans med LO och förbunden i centralt anordnade utbildningar.  

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Kurskatalog
 • Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO

  En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter. Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön. I den här skriften finns LOs kommentarer till arbetsmiljölagen. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Skrift
 • Swaziland kränker mänskliga rättigheter

  Swaziland fortsätter att kränka mänskliga rättigheter i arbetslivet. Regimen planerar att upplösa två fackliga federationer i landet. LO har skickat en protest till premiärministern.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs europapolitiska prioriteringar 2014–2019

  Full sysselsättning, ordning och reda, demokrati och öppenhet – 40 förslag för ett bättre EU 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Policy
 • Brev till Cambodias premiärminister

  LO och If Metall har i dag sänt följande brev till Kambodjas premiärminister Hun Sen där vi uppmanar regeringen att öka minimilönenivån och påtalar vårt missnöje med den uteblivna lönesättningsmekanismen.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • 20 slag mot Sveriges löntagare

  Det har varit åtta tuffa år för svensk fackföreningsrörelse. Genom en medveten politik har regeringen försämrat villkoren på svensk arbetsmarknad. Här är 20 beslut som har försämrat för Sveriges löntagare. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • LOs Svartbok - Alliansen och den svenska modellen - Åtta långa år med Alliansen

  Under sina åtta år vid regeringsmakten har Alliansen förändrat och försämrat förutsättningarna för den svenska modellen. Det visar en ny Svartbok från LO.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Tillväxt och jobb med en grön ekonomi

  Valet i höst handlar i stor grad om jobben. LRF och LO har en gemensam syn på hållbar utveckling och vi saknar något väsentligt i den debatt som pågår. Vi saknar en diskussion om det länder som Finland, Danmark, Tyskland och Sydkorea har; en strategi för en grön ekonomi – något som är avgörande om Sverige ska dra sitt strå till stacken i klimatfrågan och samtidigt skapa gröna jobb. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Program Facket i Almedalen 2014

  För tionde året i rad välkomnar LO till Facket i Almedalen på restaurang Hamnplan 5. I år har vi samlat seminarierna under temat Sverige kan bättre! Inför valet i september vill LO visa att det finns en annan politik, en politik som ger oss ett bättre Sverige. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Program
 • Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK

  Utvecklingsavtalet (UVA) ger anvisningar om hur medbestämmandelagen (MBL) ska tillämpas på arbetsplatsen. Svenskt Näringsliv, LO och PTK vill med detta ramavtal ge uttryck för den viljeinriktning som parterna är ense om när det gäller att utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Avtal
 • Strategi för framtidens yrkesutbildning

  Yrkesutbildningarnas betydelse för Sveriges framtid kan inte överskattas. Samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa i Sverige, många av dem unga, finns ett växande behov av yrkesutbildade. Enligt SCBs prognoser kommer det år 2030 vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldre­ omsorgen, men också inom industrin och servicesektorn. Därför måste fler söka sig till yrkesutbildningar – inte färre. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Policy
 • Protestbrev till Sydkoreas president

  LO har sänt en protestnot till Sydkoreas president Park Geun-hye mot arresteringen av fackföreningsledaren YOO Ki-Soo.

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Årsdagen av tragedin vid Rana Plaza

  Den 24 april var årsdagen av katastrofen i Bangladesh där över 1 200 arbetare dog vid raset av textilfabriken vid Rana Plaza. I ett brev till svenska regeringen har LO uppmärksammat detta.

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Protestbrev
 • LOs årsredovisning 2013

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2013. 

  OMRÅDE: Ekonomi
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsberättelse Asta 2013

  Verksamhetsberättelse för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet för 2013. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
Sida 5 av 4112345678...41