Fråga facket Fråga facket

Medlemsutbildning

Facklig utbildning Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka den fackliga medvetenheten och att fler kan använda sina demokratiska rättigheter, i facket, på arbetsplatsen och i samhället.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Demokratiska rättigheter

Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka den fackliga medvetenheten och att uppmuntra medlemmarna att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen och i samhället.

Målgruppen för Medlem i facket och Medlem i facket 2 är i första hand medlemmar över 30 år utan förtroendeuppdrag. Medlemmar under 30 år ska företrädesvis rekryteras till Om Facket och Om samhället.

Medlem i facket

Kursen Medlem i facket ger kunskap om den fackliga iden som bygger på det fackliga löftet:

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav"

Fackföreningen är detta löfte. Dessutom får du ökad kunskap om de viktigaste medlet för löftet, kollektivavtalet.

Utbildningen kan genomföras tvärfackligt eller fackförbundsvis, i så väl studiecirkel eller kursform.

Medlem i facket 2

Vi lever i en politiskt turbulent tid. Det politiska landskapet förändras och omdanas i en våldsam och oåterkallelig fart. Dock är bilden av morgondagen ännu inte färdigmålad. Hur bilden ser ut, mörk eller ljus, beror på människors möjligheter att delta i det politiska arbetet och påverka samhällsutvecklingen.

LO-medlemmarnas erfarenheter och politiska mål måste vara formgivande för morgondagens samhälle, präglad av rättvisa och jämlikhet. Medlem i facket 2 handlar om just vägen till en annan värld.

För deltagare i LOs Medlem i facket och Medlem i facket 2 utbetalas ett stipendie för förlorad arbetsinkomst. Läs mer under rubriken Stipendiefonden.

Fackliga utbildningar för dig kan du hitta din utbildning.