Fråga facket Fråga facket

Samtalsträning på nätet

Facklig utbildning Nätutbildningen syftar till att träna på att föra goda samtal för medlemsvärvning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samtalsträningen är i februari 2022 uppdaterad tekniskt och delvis omgjord. 

Utvärderingen finns numera här. Fyll i den korta utvärderingen som består av nio frågor. De utvärderingar vi får in hjälper oss att förbättra träningen!  

Syftet med samtalsträningen är att främst du som är förtroendevald ska få möjlighet att öva dig i att föra bra och lyssnande samtal i möten med olika personer.

Träningen bygger på en teoretisk samtalstrappa med fyra trappsteg: Ta kontakt, Lyssna på persons behov, presentera det fackliga medlemsskapet och till sist avslut- ställ frågan om medlemskap i facket!

En virtuell coach finns med för råd och stöd. Träningen är avancerad, alternativen som presenteras är ibland snarlika och kräver att man funderar, reflekterar och har samtalstrappan i åtanke.

STARTA utbildningen