Pressmeddelanden

 • Statssekreterare blir VD för LO-TCO Rättsskydd

  Styrelsen för LO-TCO Rättsskydd AB har beslutat att utse Mattias Landgren till ny VD och chefsjurist för bolaget. Mattias efterträder Dan Holke som varit VD för bolaget i 25 år.

 • Susanna Gideonsson ny ordförande för LO

  Susanna Gideonsson har utsetts till ny LO-ordförande av LO-kongressen. Tillsammans med övriga i den nyvalda ledningen kommer hon att leda LO de närmaste fyra åren.

 • Påminnelse! LO presenterar en ny ledning

  Idag den 15 juni hålls LOs digitala kongress som bland annat väljer en ny ledning. I samband med det håller LO en pressträff. 

 • Påminnelse! LO presenterar en ny ledning

  Den 15 juni hålls LOs digitala kongress som bland annat väljer en ny ledning. I samband med det håller LO en pressträff.

 • LO presenterar en ny ledning

  Den 15 juni hålls LOs digitala kongress som bland annat väljer en ny ledning. I samband med det håller LO en pressträff. 

 • LO-ekonomerna: Stora satsningar krävs för att undvika massarbetslöshet

  För att dämpa effekterna av den ökande arbetslösheten krävs en offensiv återhämtningspolitik när coronapandemin är över. Satsningar på utbildning och omställning, infrastruktur och bostadsbyggande, samt vård och omsorg kan leda till en snabb återhämtning. Det skriver LO-ekonomerna i sin senaste konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. 

 • LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

  LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. Rapporten lägger särskilt fokus på den växande arbetslösheten och Sveriges ekonomiska utmaningar de kommande åren. 

 • LO: Stoppa lagförslaget om försämrad anställningstrygghet

  LO anser att förslagen från den statliga LAS-utredningen innebär en kraftig försämring av anställningstryggheten. Därför drar LO och de 14 förbunden igång en kampanj för att stoppa förslagen från att bli verklighet.

 • Pressträff med anledning av LAS-utredningen

  LO kommenterar förslagen från LAS-utredningen och informerar om hur LO och förbunden kommer att agera. 

 • LO och ABF släpper feministisk antologi

  LO och ABF släpper idag antologin ”Det feministiska löftet”. Bland skribenterna återfinns en rad tongivande debattörer inom arbetarrörelsen, till exempel tidigare utrikesminister Margot Wallström.

 • Valberedningens förslag till ny LO-ledning

  En enig valberedning har i dag lagt fram sitt förslag till ny ledning för LO för den kommande kongressperioden. Kongressen fattar beslut vid en digital kongress 15 juni.

 • Sverige måste byta kurs

  En permanent höjning av a-kassan, bättre möjlighet till omställning för arbetslösa och ytterligare resurser till välfärden. Det är några av de krav som LO framförde på första maj.

 • Pressinbjudan – första maj-frukost med LOs ordförande

  LO bjuder in media till en frukost på första maj med Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande 

 • LO genomför digital kongress i juni

  Med anledningen av det exceptionella läge som uppstått till följd av coronaviruset har LO-styrelsen beslutat att istället genomföra en digital kongress den 15 juni. 

 • LO-ekonomerna: Det krävs fler åtgärder för vanligt folk

  Inför heltidspermittering med statligt stöd, höj de generella statsbidragen till kommuner och regioner med minst 30 miljarder, samt permanenta förbättringarna i a-kassan. Det föreslår LO-ekonomerna i en ny lägesrapport. 

 • Påminnelse! LO-ekonomerna om hur svensk ekonomi påverkas av coronaviruset

  LO-ekonomerna presenterar ett uppdaterat konjunkturscenario med anledning av coronaviruset. Även den ekonomiska politikens inriktning kommenteras. 

 • LO-ekonomerna om hur svensk ekonomi påverkas av coronaviruset

  LO-ekonomerna presenterar ett uppdaterat konjunkturscenario med anledning av coronaviruset. Även den ekonomiska politikens inriktning kommenteras. 

 • LO välkomnar regeringens krispaket om a-kassan

  Regeringen har tillmötesgått en rad av LOs krav när det gäller a-kassan genom att höja både taket och grundbeloppet, samt göra det enklare att gå med i a-kassan. LO välkomnar även att Arbetsförmedlingen nu får mer resurser. Det är åtgärder som LO krävt under lång tid. 

 • LO kommenterar regeringens krispaket

  LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, och LOs förste vice ordförande, Therese Guovelin, finns tillgängliga för kommentarer om regeringens krispaket efter regeringens pressträff. 

 • LO kräver fler åtgärder för vanligt folk

  Kraftigt höjt grundskydd i a-kassan, permanent höjda tillskott till vård och omsorg och fler yrkesutbildningsplatser. Det är några av de åtgärder som LO kräver av regeringen för att garantera vanligt folks trygghet i spåren av coronaviruset.

Sida 1 av 47123456...47