020560056 ring fackets hjälptelefon

Ung-utbildningar

Här hittar du information om LOs tvärfackliga utbildningspaket för unga under 30 år. Lär dig mer om facket och var med och påverka. Du får dessutom lära känna unga medlemmar från andra fackförbund som du kan utbyta värdefulla erfarenheter med. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Om facket 

Om facket är den första i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOungs utbildningspaket. En kurs som ger en första inblick i den fackliga organisationen, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarkanden, vikten ock värdet av kollektivavtalet samt hur man själv kan påverka både inom organisationen och på den egna arbetsplatsen. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och inga förkunskaper krävs.

Läs mer o ladda hem rekryteringsblad

Om samhället

Om samhället är den andra i raden av tvärfackliga ungdomskurseri LOungs utbildningspaket. En kurs som ger grundläggande förståelse kring hur skattestystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier hur facket påverkas av samhället och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och kräver förkunskaper att man har gått en grundläggande facklig utbildning, t ex "Om facket".

Läs mer o ladda hem rekryteringsblad

Om feminism

Om feminism är en ny temautbildning för unga medlemmar.Den berör strukturer och normer som finns i samhället, med fokus på genus och jämställdhet, och hur detta påverkar arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och förkunskapskravet är att ha gått en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex "Om samhället".

Läs mer o ladda hem rekryteringsblad

Om främlingsfientlighet

Om främlingsfientlighet är den andra temautbildningen för unga medlemmar. Den berör hotet som främlingsfientliga krafter och vardagsrasism utgör mot fackföreningsrörelsen och demokratin i samhället samt hur vi tillsammans kan bekämpa intolerans. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och förkunskapskravet är att man gått en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex "Om samhället". Vi rekommenderar att man också har gått "Om Feminism".

Läs mer o ladda hem rekryteringsblad

Om försäkringar

Om försäkringar är den sista i raden av temautbildningar för unga medlemmar. Den går igenom försäkringsskyddet vi omfattas av genom socialförsäkringarna, kollektivavtal och medlemskap i facket. Pensionssystemet och betydelsen av kollektivavtal för den enskildes pension berörs också. Kursen omfattar 1 dag (8 timmar) och kräver förkunskaper att man har gått en grundläggande facklig utbildning, t ex "Om facket".

Läs mer o ladda hem rekryteringsblad