020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Leif Nysmed, byggnadsarbetere och riksdagsledamot (s): Facklig-politisk samverkan flyttar fram positionerna

Leif Nysmed

Nyss hemkommen från ett möte med LO-förbundet Musikerna, där vi diskuterat arbetsvillkoren för deras medlemmar, slås jag som så många gånger tidigare om vikten av den facklig-politiska samverkan. Musikernas medlemmar tvingas ofta in i f-skattesystemet, med påföljden att exempelvis inga pensioner och semesterersättningar betalas ut. Mötet med Musikerna var ett av alla de viktiga möten som vi S-ledamöter har med fackföreningsrörelsen i den facklig-politiska samverkan.

Facket Försäkrar - Distriktskonferens i Stockholm den 11 februari 2020

Anders Olsson

Vi har nöjet att inbjuda till distriktskonferens i Stockholm den 11 februari. Målgrupp är försäkringsansvariga och försäkringshandläggare/samordnare, ordförande och ombudsmän, kurshandledare och ledamöter i försäkringskommittéer.

Svensk arbetsmarknad har fått en viktig och efterlängtad julklapp

Svensk arbetsmarknad har fått en viktig och efterlängtad julklapp efter idogt kämpande av Socialdemokraterna i Sverige och Europa. I över tio år har vi socialdemokrater drivit på för nya schyssta villkor på våra vägar. Nu kan äntligen den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut. 

Skolinformatörsutbildning
28-29 januari 2020

Att vara skolinformatör är bland det viktigaste och roligaste uppdraget man kan ha i facklig regi. Det är ofta det första mötet unga har med facket då vi är ute på gymnasieskolor, folkhögskolor, SFI och komvux och informerar.    

Ny vice ordförande i LO-distriktet i Stockholms län

Karin Åkersten, SEKO Stockholm valdes på LO-distriktets höstmöte den 28 november till vice ordförande. Karin har varit ordinarie ledamot i LO-distriktets styrelse och efterträder Lars Holmström, Byggnads Stockholm Gotland som avsagt sig uppdraget.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ta tillbaka jämlikheten

Sverige var en gång världens mest jämlika land. Men något hände. Vårt samhälle delades upp i de som har och de som inte har.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO