Fråga facket Fråga facket

EU och jobbet – Hur påverkar EU dig som arbetstagare?

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

EU och jobbet – Hur påverkar EU dig som arbetstagare?

EU är mycket mer än en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Även om arbetsmarknads- och socialpolitiken i huvudsak är en nationell angelägenhet, påverkar EU-politiken också arbetstagares vardag i Sverige.

Arbetstid, likabehandling, säker arbetsmiljö

EU-samarbetet bidrar till bättre samordning och informationsutbyte mellan medlemsstaterna, och EU kan besluta om minimiregler som förbättrar arbetstagarnas rättigheter. Det kan t.ex. handla om frågor som gäller arbetstid, likabehandling, säker arbetsmiljö, skydd när företag säljs och arbetstagarinflytande på arbetsplatsen. Samtidigt är det viktigt att EU:s regler går hand i hand med den fackliga föreningsrätten, den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning.

Fackliga Brysselkontoret har tagit fram en broschyr där du kan läsa mer om konkreta exempel på hur EU-regler påverkar svenska arbetstagare samt hur dessa regler kommer till. Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet och du som EU-medborgare kan genom att rösta vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbetet. Glöm inte att rösta den 26 maj!