Fråga facket Fråga facket

Socialfondens historia i Europa

Arbetsmarknad Mycket har ändrats sedan den första så kallade socialfonden startades i början av 50-talet, men syftet med fonderna har varit detsamma över tid; att få arbetsmarknaden att fungera bättre och att rusta löntagarna för förändringar i arbetslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

1951

Kol- och stålunionsfonden startades. Syftet var att finansiera omskolning och nyetablering av arbetslösa kol- och stålarbetare.

1957

Europeiska socialfonden (ESF) instiftas i och med Romfördraget. ESF skulle kompensera för förlorade jobb, utbildning vid omstruktureringar och nyetablering för arbetslösa som flyttade.

1955-1971

Fokus på arbetsmiljöproblem inom industrin. Deltagare var endast statliga organ.

1971

Målgruppsfokus, högre budget, jordbruks- och klädindustri inkluderas. Hög ungdomsarbetslöshet. Fler kvinnor till/tillbaka till arbetsmarknaden. Började talas om personer med funktionsnedsättning och arbetare 50+. Deltagare från arbetsmarknadens parter, privata företag, ideella organisationer.

1975 Regionalfonden skapas, begreppet "strukturfonder" börjar användas.

1980-talet

IT-våg och nya medlemsstater: Grekland, Spanien, Portugal med stor jordbrukssektor innebar större regionfokus (hälften av ESF-medel gick till jordbruksstater), yrkesutbildning och kompetensutveckling i IT. Ungdomsfokus: kompletterande utbildning, yrkesutbildning och skolavhoppare. Långtidsarbetslöshet och kvinnors sysselsättning.

Amsterdam 1994

Sysselsättningsstrategin, hög arbetslöshet. Fokus på anställbarhet och förstärkning av redan anställda. Fortsatt fokus på unga, arbetslösa men också äldre arbetare. Fördubbling av budgeten jämfört med de senaste åren. Fortfarande 70 procent till regioner i stort behov. Sammanhållningsfonden skapas som komplement till strukturfonderna. Flerfondsprogram och många insatsområden.

Lissabon 2000

Sysselsättningsstrategin, EU den mest innovativa och konkurrenskraftiga regionen. Jämställdhetsintegrering i antidiskrimineringsprogrammet Equal. Fortsatta satsningar på anställbarhet, anpassningsbarhet, förändringar av strukturer. Inkludering av utsatta grupper.

EU 2020-strategin, fem övergripande mål:

  • Sysselsättning - 75 procent av 20–64-åringarna ska arbeta.
  • Forskning och utveckling 3 procent av EUs BNP.
  • Klimatförändring och hållbar energiförsörjning. Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990 (eller till och med 30 procent om förhållandena är gynnsamma).
  • Utbildning. Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 procent. Minst 40 procent av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
  • Kamp mot fattigdom och social utestängning. Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Läs mer:

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK (pdf)

Socialfondens historia i Sverige

Det utvecklande arbetets historia i LO