Fråga facket Fråga facket

Regioner och strukturfondspartnerskapen

Arbetsmarknad Regioner och LOs ledamöter i strukturfondspartnerskapen 2014-2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Övre Norrland

Per-Erik Johansson, 090-156570, per-erik.johansson@ifmetall.se

Mellersta Norrland

Conny Hansson, 0611-83420, conny.hansson@ifmetall.se

Norra Mellansverige

Thomas Rehn, 054–578496, thomas.rehn@ifmetall.se

Stockholm

Heidi Svärd, 010-601 10 24, heidi.svard@byggnads.se 

Östra Mellansverige

Annika Olofsson, 010-4428865, annika.olofsson@kommunal.se

Västsverige

Catarina Eng, 010-4428563, catarina.eng@kommunal.se

Småland och Öarna

David Atterling, 010-4428265, david.atterling@kommunal.se

Sydsverige

Jeanette Wennberg, 010-4427979, jeanette.wennberg@kommunal.se