LO Play

Filtrera innehåll | Rensa filter

Prenumerera på filmklipp

Försäkringar

När du är föräldraledig

25 sek

Grattis till tillökningen! Du vet väl att du kan få både 10 % extra ersättning och pensionspremien inbetald när du är hemma med barn?

Försäkringar

Extra pengar om du blir sjuk

25 sek

Sjukskriven i mer än 14 dagar i sträck? Vad jobbigt, men då kan du i alla fall ha extra pengar att hämta - utöver sjukpenningen!

Försäkringar

Om du blir skadad på jobbet

25 sek

Har du skadat dig på eller på väg till och från jobbet? Då kan du ha rätt till ersättning. Från första dagen.

Sexuella trakasserier

Kapitel 1: Vad är sexuella trakasserier?

2 min 55 sek

Att sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet vet du säkert, men vad betyder det i vardagen?

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier - Kapitel 6: Aktiva åtgärder

3 min 25 sek

Arbetsgivaren ska samverka med arbetstagarna i processen för aktiva åtgärder. Hur sker samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inom ditt ansvarsområde vad gäller aktiva åtgärder?

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier - Kapitel 5: Vem gör vad?

11 min 45 sek

Vad gör du som skyddsombud om inte arbetsgivaren vidtar nödvändiga åtgärder? Hur ser det rättsliga förfarandet ut när en anställd trakasseras?

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier - Kapitel 4: Roller och organisering

2 min 45 sek

Skyddsombud, förhandlare, medlem - samverka, driva på, uppmärksamma brister. Vem gör vad i din organisation?

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier - Kapitel 3: Kränkande särbehandling

5 min 20 sek

Kränkande särbehandling är obehagligt, olustigt, obegripligt och orättvist. Det accepterar vi inte! Lär mer om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Sida 4 av 171234567...17