Fråga facket Fråga facket

LOs representantskap hösten 2019

Organisationsfrågor Onsdag den 23 oktober sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm. På agendan står motionsbehandling samt kommande avtalsrörelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 23 oktober. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Antagande av dag- och arbetsordning
4. Val av två ordförande
5. Val av sekreterare
6. Val av två justerare för protokollet tillika rösträknare
7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
8. Förbundsavgifter till LO
9. Avtalsrörelsen
10. Motionsbehandling
11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
12. Fyllnadsval
13. Övriga frågor
14. Avslutning

Mötet direktsänds i LO Play