Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljöutbildning för RSO 19 oktober

Arbetsmiljö Vid LO-distriktens arbetsmiljödag för regionala skyddsombud medverkade Arbetsmiljöverket, Arbets- och Miljömedicin i Uppsala, Sveriges Företagshälsor samt Prevent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningen genomfördes i Teams och förmiddagen är uppdelad i två filmer:

Del 1

Del 2

Program

Medicinska kontroller med särskild inriktning på handintensivt arbete.
Carl Lind, sakkunnig inom ergonomi, Arbetsmiljöverket

Hur och vad gör jag som RSO?
Maina Bejefalk, regionalt skyddsombud GS

Metoder för att bedöma risk
Peter Palm, ergonom, Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Hur en medicinsk kontroll går till
Stefan Gram, studierektor, Sveriges Företagshälsor

Ergonomihjälp och handintensivt arbete
Ann Appelberg, Prevent

Paneldiskussion

Moderator: Viktor Rasjö, ombudsman LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg