Fråga facket Fråga facket

Med eller utan kollektivavtal

Kollektivavtal Vad får en medlem i facket som den oorganiserade inte får? Vad gäller på en arbetsplats där arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal jämfört med en som inte har det?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För samtliga anställda gäller lagarna om anställningsskydd, jämställdhet, föräldraledighet, arbetstider, semester och arbetsmiljö. Rättigheterna därutöver beror på om du är medlem i facket eller inte och om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal.

Medlem med kollektivavtal

1. Kan själv hävda avtalet
2. Löneskydd
3. Löneökning
4. Förhandlingsstöd
5. Medbestämmande
6. Tolkningsföreträde
7. Rättshjälp
8. Skadestånd
9. Kollektiva försäkringar
10. Fackets försäkringar

Medlem utan kollektivavtal

4. Förhandlingsstöd
7. Rättshjälp
10. Fackets försäkringar

Men avtalet gäller inte och därför har denna medlem inte rätt till 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ovan.

Ej medlem med kollektivavtal

9. Kollektivavtalade försäkringar gäller.

Den oorganiserade har inte rätt till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Facket kan däremot välja att hävda avtalet.

Ej medlem utan kollektivavtal

Den oorganiserade med en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal står utan det som inte regleras i lagstiftning.