Fråga facket Fråga facket

Vägen till etableringsjobb

Arbetsmarknad Från rapport om utbildningsjobb till avsiktsförklaring om etableringsjobb. Såhär har parterna arbetat med frågan om hur fler nyanlända kan komma in på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kollegor
Foto: Lars Forsstedt

2018

Mars 2018
LO
, Unionen och Svenskt Näringsliv samt regeringen tecknar en avsiktsförklaring om etableringsjobb. Avsiktsförklaringen innehåller bland annat överenskommelse om nivåer för statliga subventioner samt lista över vilka lagändringar som ska förberedas. Ambitionen är att systemet med etableringsjobb ska vara klar under 2019. 
Ladda ner avsiktsförklaringen här (pdf) 

2017

December 2017
Arbete och diskussioner om etableringsjobb inleds med regeringen. 

November 2017
Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare leder till en principöverenskommelse om etableringsjobb. Nästa steg är att inleda förhandlingar med regeringen om hur staten ska bidra i processen kring etableringsjobb. 
Läs nyheten om principöverenskommelsen här

September 2017
13 av LOs 14 medlemsförbund begär förhandling med sina motparter inom Svenskt Näringsliv. Utgångspunkt är rapporten om utbildningsjobb.

Februari 2017
LO presenterar modellen om utbildningsjobb i rapporten Utbildningsjobb för stärkt etablering. LO-styrelsen ställer sig bakom rapporten.
Ladda ner rapporten Utbildningsjobb för stärkt etablering

2016

December 2016
LO-styrelsen ger mandat till LO att sondera förhandling med Svenskt Näringsliv om hur fler nyanlända kan komma i arbetet. Förhandlingar påbörjas, men strandar när Svenskt Näringsliv lämnar.