020560056 ring fackets hjälptelefon

Styrelse

Vår styrelse består av representanter från förbundsavdelningarna i Stockholms län


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mirja Räihä

Adjungerad - Facklig ledare Stockholms Arbetarekommun

Kommunal Stockholms län

Fredrik Sirberg

Adjungerad - Facklig ledare i länets partidistrikt

Byggnads Stockholm-Gotland