020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till all personal på LO-distriktet i Stockholms län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stefan Hansson

Chef och kassör

Personal- och kanslichef, budget, internationell verksamhet, ledamot av VU och styrelse.

Carina Paulsson

Ombudsman

Arbetsmarkndadsfrågor och arbetet mot ekonomisk brottslighet.

Kommittéer: Arbetsmarkands- och socialförsäkringskommittén, Kommittén för inhyrd bemanning, Ekobrottskommittén

Kristoffer Hernbäck

Ombudsman

Facklig-politisk verksamhet samt antirasistiskt och antifascistiskt arbete.

Sophia Andersson

Ombudsman

Facklig utbildning, arbetsmiljö- och ungdomsfrågor.

Kommittéer: Fackliga utbildningskommittèn och Arbetsmiljökommittén

Karin Grées

Assistent

Demokratiska organisationen (beredning, VU, styrelse, representantskap och valberedning), Internationell verksamhet, LO-facken i kommunerna, Första maj och Facklig-politisk verksamhet.

Anna Jarlhäll

Assistent

Konferens- och seminarieverksamhet, informationskanaler, Regionala ungdomskommittén, Arbetsmarkands- och socialförsäkringskommittén, Arbetsmijlökommittén, Ekobrottskommittén, Kommitten för högre organisationsgrad och Bemanningsgruppen.

Gunilla Björnberg

Kommunikationsansvarig

Första maj, information och kommunikation, utåtriktade aktiviteter, högre organisationsgrad och mediakontakter.

Kommittéer: Kommittén för högre organsisationsgrad

Magnus Dannqvist

Ekonomihandläggare

Budget, bokföring, lönehantering, faturering samt VD för LO-distriktets bolag Visdom i Stockholm AB och U-evenemang AB.

Emelie Jansson

Ung-handläggare

Skolinformation, ungdomsutbildningar, Reginala ungdomskommittén (RUK:en) och Facket på sommarjobbet.

Kommittéer: Regionala ungdomskommittén

Despina Mavrokostidou

Handläggare

Facket försäkrar verksamhet
Kommitté: LO-Folksam kommittén

Linda Pettersson

Handläggare

Lokal verksamhet i kommunerna och facklig-politisk verksamhet.