020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Teres Lindberg, medlem i Seko och riksdagsledamot (s):
Stockholms stads trafiksäkerhetsplanering är katastrofal

Tänk att på jobbet utsättas för risken att köra på ett barn. Att just du befinner dig i ditt arbetsfordon när ett barn för en stund släpper uppmärksamheten och springer rakt ut i vägen. Allt på grund av olämplig skolplacering och bristande planering från en kommun.

Seminarium den 4 september 2019
I välfärden är vi medborgare - inte kunder!

Den svenska modellen med en gemensam välfärd och en gemensamt finansierad skola, vård och omsorg som fördelats efter behov har under de senaste åren utvecklats till en marknad. En marknad som utsatts för experiment utan konsekvensanalyser. Medborgare har kommit att ses som kunder och det har funnits en tro på att konkurrens skapar kvalitet. Flera olika marknadssystem har införts, samtliga främst inriktade på att uppnå konkurrens, lägre kostnader och bra förutsättningar för företagen snarare än att förbättra för medborgarna.

Facklig-politisk Aftonskola 2019-2020

I höst är det dags för en ny årskurs av Facklig-politisk Aftonskola. Den numera närmast legendariska utbildningen anordnas av LO-distriktet i Stockholms län tillsammans med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ABF Stockholm. Antalet fackliga och politiska företrädare som genom åren gått utbildningen och hämtat in ovärderlig kunskap är många.

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att bilda ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Har du frågor om sommarjobbet? Ring Fackets Hjälptelefon!

När många går på sommarledighet ser sommarjobbarna till att hålla igång Sverige. För många är det första jobbet och det är både spännande och frigörande. Men det finns också många frågor.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Sex punkter för minskade inkomstskillnader

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Varför? Vad kan göras för att bryta utvecklingen? LO-ekonomen Anna Almqvist reder ut begreppen.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO