020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Jämställdhetsbarometern
Seminarium 6 december 2019

Hur påverkar kön och klass människors arbetsvillkor? Hur ser egentligen makten ut kring hur arbetstiden förläggs och hur påverkas vi psykosocialt av en pressade tillvaro med oro om att få ihop till mat och hyra? Och hur vanligt är det med sexuella trakasserier inom LO-yrken?

Kadir Kasirga, medlem i Seko och riksdagsledmot (s): Endast med ökad jämlikhet kan vi besegra högern

Kadir Kasirga

Sverige är inte en isolerad ö i världen, det som händer i vårt område påverkar även oss här hemma. Just därför är det viktigt att vi i arbetarrörelsen känner oss extra stolta när vi driver en global jämlikhetskamp i äkta internationell solidaritetsanda för att bli en viktig motkraft till den växande fascismen.

Bemanningsbranschen - en riskfylld arbetsmiljö
Seminarium den 12 december 2019

Vi inbjuder till ett förmiddagsseminarium den 14 november då vi ställer oss frågan om det finns intresse och förutsättningar för en bättre arbetsmiljö inom bemanningsbranschen. För drygt ett år sedan granskade Arbetsmiljöverket bemanningsbranschens förebyggande arbete och konstaterade att riskerna är stora.

Leif Nysmed, medlem i Byggnads och riksdagsledamot (s): Stoppa arbetslivskriminaliteten!

Leif Nysmed

Den fria rörligheten och utvidgningen av EU har bidragit till att arbetstagare från hela Europa och tredjeland sökt sig till Sverige för att jobba. Utmaningen har länge handlat om hur Sverige ska garantera likvärdiga arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga löner. Medan den norska regeringen var snabb med att tillsätta en handlingsplan mot social dumping och kartläggning av arbetslivskriminaliteten, höll den dåvarande högerregeringen låg profil. Ansvaret ålades fackförbunden att upprätthålla den svenska modellen.

Aida Hazialic medverkade på LO-distriktets avdelningskonferens

Den 26 september samlades ett fyrtiotal representanter från länets fackföreningar för årets avdelningskonferens. Den sedvanliga tvådagars-överläggningen hade i år bytts ut mot en heldagskonferens på landbacken, närmare bestämt i Solna Folkets Hus.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Mer pengar till pensionen

Den allmänna pensionen är betydligt lägre än dina inkomster när du jobbar. Se till att du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Det gör stor skillnad.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO