020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Frukostseminarium 19 februari 2019 - Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen

LO-distriktets arbetsmiljökommitté bjuder in till en förmiddag på temat “Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen” den 19 februari 2019 kl 09.00-12.00. Fika serveras från kl 08:30. Seminariet äger rum i LOs plenisal, Barnhusgatan 18. Föreläsare är Robin Öberg, ALNA, expert på skadligt bruk i arbetslivet.

Skolinformatörsutbildning
6-7 februari 2019

Vi har ett stort behov av informatörer som informerar på våra skolor runt om i länet. Rollen som skolinformatör innebär att informera och prata med skolelever på gymnasiet, SFI, folkhögskolor och Komvux om facket och arbetsmarknaden.

För få tar chansen till extra föräldrapengar i Stockholms län

För fjärde året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Stockholms län tar endast 8,3 procent av papporna ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 78,5 procent. LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget visar att den tidigare ökningen av uttaget har stannat av hos både mammor och pappor i Stockholms län.

LO-distriktet i Stockholms län söker verksamhetshandläggare (vikariat)

Med anledning av föräldraledighet söker vi en vikarierande verksamhetshandläggare från 7 januari 2019 till 28 februari 2020. (Datum för tillträde kan diskuteras.)

Årets Skyddsombud 2018

LO-distriktet delade på sitt höstmöte ut priset till Årets Skyddsombud 2018. Det är med stor respekt och glädje vi har tilldelat Jimmy Karlsson, Byggnads, huvudskyddsombud In3prenör årets utmärkelse. Med det årliga Skyddsombudspriset vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som våra skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar och kämpar för.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Sex punkter för minskade inkomstskillnader

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land. Varför? Vad kan göras för att bryta utvecklingen? LO-ekonomen Anna Almqvist reder ut begreppen.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO