020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Utbildningar för försäkringsinformatörer 2019

Som försäkringsinformatör är din roll att först och främst se till att medlemmarna får kontinuerlig och relevant information samt kunskap om de försäkringar som ingår i medlemskapet och/eller i kollektivavtalet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att alla försäkringsinformatörer får en ordentlig grundutbildning och därefter genomför kontinuerlig vidareutbildning. Nu är det hög tid att anmäla sig till 2019 års grund- och vidareutbildningar.

Facklig-politisk Aftonskola 2019-2020

I höst är det dags för en ny årskurs av Facklig-politisk Aftonskola. Den numera närmast legendariska utbildningen anordnas av LO-distriktet i Stockholms län tillsammans med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ABF Stockholm. Antalet fackliga och politiska företrädare som genom åren gått utbildningen och hämtat in ovärderlig kunskap är många.

Leif Nysmed medlem i Byggnads och riksdagsledamot (s):
Värna om löntagarnas rättigheter inom EU och rösta på Socialdemokraterna den 26 maj!

Nu närmar vi oss Europaparlamentsvalet. Ett val som alltför många LO-medlemmar struntar i. Förra valet röstade enbart 40% av LOs medlemmar. Skepsisen mot EU har varit stort inom LO-leden sedan inträdet på 90-talet. Valet handlar inte om vi ska vara kvar i EU eller inte, utan om vilket EU vi vill ha. 

Nominera till Årets Skyddsombud 2019

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté inbjuder att nominera skyddsombud/skyddskommitté till årets skyddsombudspris.

Första maj i Stockholm 2019

Första maj 2019 samlas vi för trygghet, demokrati och sammanhållning. Vilket också är årets huvudparoll.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ta tillbaka kontrollen den 26 maj!

Vi vill skapa ett EU med trygghet för vanligt folk. Ingen ska bli sjuk eller dö på grund av sitt jobb. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO