020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Bemanningsbranschen - en riskfylld arbetsmiljö
Seminarium den 14 november 2019

Vi inbjuder till ett förmiddagsseminarium den 14 november då vi ställer oss frågan om det finns intresse och förutsättningar för en bättre arbetsmiljö inom bemanningsbranschen. För drygt ett år sedan granskade Arbetsmiljöverket bemanningsbranschens förebyggande arbete och konstaterade att riskerna är stora.

Inhyrd bemanning
En utbildning om kollektivavtalet den 22 oktober

Tisdagen den 22 oktober inbjuder vi ombudsmän och förtroendevalda i avdelningar/regioner till en spännande dag om inhyrd bemanning och om de viktigaste delarna i LO-förbundens gemensamma kollektivavtal.

Lunchseminarium den 17 oktober
Offentlig upphandling som politiskt verktyg

Välkommen till ett spännande seminarium om offentlig upphandling! Under seminariet ställer vi oss frågan om det är möjligt att arbeta politiskt strategiskt för fler målsättningar än vad Lagen om offentlig upphandling säger.

Seminarium om organisatorisk och social arbetsmiljö

Onsdag den 9 oktober välkomnar vi regionala skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljösamordnare till en förmiddag om organisatorisk och social arbesmiljö (OSA).

Teres Lindberg, medlem i Seko och riksdagsledamot (s):
Stockholms stads trafiksäkerhetsplanering är katastrofal

Tänk att på jobbet utsättas för risken att köra på ett barn. Att just du befinner dig i ditt arbetsfordon när ett barn för en stund släpper uppmärksamheten och springer rakt ut i vägen. Allt på grund av olämplig skolplacering och bristande planering från en kommun.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Parternas uppgörelse om strejkrätten, del 1 - fackliga grundfrågor

Under senare år har konflikterna i hamnarna och förändringarna av strejkrätten fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Det hävdas att det är David mot Goliat. Stora står mot de små. Etablissemang mot vanligt folk. Men verkligheten är sällan entydig.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO