020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Framtidsdagen den 26 april 2019

Vi inbjuder fackföreningarnas Ung-ansvariga, unga fackligt aktiva samt SSU till Framtidsdagen 2019. Framtidsdagen är en fortbildande nätverksträff för unga förtroendevalda i vår organisation som vi genomför i samarbete med SSU.

Teres Lindberg, medlem i Seko och riksdagsledamot (s):
Ett val mellan pest eller döden...

Så kan man beskriva regeringsbildningen i Sverige. Döden är definitiv medan en tredjedel av jordens befolkning överlevde pesten.   Tycka vad man vill om Januariavtalet men i varje annat utfall av regeringsbildning hade det blivit mindre av socialdemokratisk politik, mindre av löntagarvänlig politik och mindre utjämning av skillnader i vården, i skolan och i omsorgen. Det finns idag en tydlig majoritet bland de borgerliga partierna och sverigedemokraterna som vill slakta arbetsrätten. Med Stefan Löfven som statsminister kommer dom inte att få chansen, eftersom förslagen inte kommer att presenteras.

Tack kollektivavtalet!

Fackföreningarna i Stockholms län vill uppmärksamma kollektivavtalet och visa på fördelar med att jobba på en arbetsplats där man omfattas av ett kollektivavtal. Fördelar som inte bara gäller på jobbet under arbetstid, utan som även är kopplade till fritiden.

David Johansson - Ny assistent hos oss på LO-distriktet

David Johansson vikarierar som assistent fram t o m den 28 februari 2020. Han ska huvudsakligen jobba med facklig utbildning, facket försäkrar och Ung-verksamheten hos oss på LO-distriktet.

Workers Memorial Day
Inbjudan till seminarium den 26 april

Den 28 april är den dag då internationella fackföreningsrörelsen minns de som förolyckats på sitt arbete. Det är även den dag då ILO har en världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete. LO-distriktets arbetsmiljökommitté väljer att hedra alla som omkommit på sina arbeten med ett seminarium fredagen den 26 april.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Efter Laval – arbete och kollektivavtal i ett öppet Europa

Lavaldomen 2007 ruskade om facket och hotade undergräva svenska kollektivavtal. Vad har hänt sedan dess?

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO