020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Leif Nysmed, medlem i Byggnads och riksdagsledamot (s): Stoppa arbetslivskriminaliteten!

Leif Nysmed

Den fria rörligheten och utvidgningen av EU har bidragit till att arbetstagare från hela Europa och tredjeland sökt sig till Sverige för att jobba. Utmaningen har länge handlat om hur Sverige ska garantera likvärdiga arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga löner. Medan den norska regeringen var snabb med att tillsätta en handlingsplan mot social dumping och kartläggning av arbetslivskriminaliteten, höll den dåvarande högerregeringen låg profil. Ansvaret ålades fackförbunden att upprätthålla den svenska modellen.

Aida Hazialic medverkade på LO-distriktets avdelningskonferens

Den 26 september samlades ett fyrtiotal representanter från länets fackföreningar för årets avdelningskonferens. Den sedvanliga tvådagars-överläggningen hade i år bytts ut mot en heldagskonferens på landbacken, närmare bestämt i Solna Folkets Hus.

Bemanningsbranschen - en riskfylld arbetsmiljö
Seminarium den 14 november 2019

Vi inbjuder till ett förmiddagsseminarium den 14 november då vi ställer oss frågan om det finns intresse och förutsättningar för en bättre arbetsmiljö inom bemanningsbranschen. För drygt ett år sedan granskade Arbetsmiljöverket bemanningsbranschens förebyggande arbete och konstaterade att riskerna är stora.

Inhyrd bemanning
En utbildning om kollektivavtalet den 22 oktober

Tisdagen den 22 oktober inbjuder vi ombudsmän och förtroendevalda i avdelningar/regioner till en spännande dag om inhyrd bemanning och om de viktigaste delarna i LO-förbundens gemensamma kollektivavtal.

Lunchseminarium den 17 oktober
Offentlig upphandling som politiskt verktyg

Välkommen till ett spännande seminarium om offentlig upphandling! Under seminariet ställer vi oss frågan om det är möjligt att arbeta politiskt strategiskt för fler målsättningar än vad Lagen om offentlig upphandling säger.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Parternas uppgörelse om strejkrätten, del 1 - fackliga grundfrågor

Under senare år har konflikterna i hamnarna och förändringarna av strejkrätten fått mycket uppmärksamhet i massmedia. Det hävdas att det är David mot Goliat. Stora står mot de små. Etablissemang mot vanligt folk. Men verkligheten är sällan entydig.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO