020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Kadir Kasirga, medlem i Seko och riksdagsledamot (s):
Facklig-politisk samverkan är nödvändig för att Socialdemokraterna

Kadir Kasirga

Det senaste EU-valet visade återigen hur viktig den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna är. Utan de tvåhundra tusen genomförde samtalen och tiotusentals valaktivisters insatser hade Socialdemokraterna med stor sannolikhet hamnat långt under 23,48 procent.

Gå med i Prideparaden under facklig flagg - Lördag den 3 augusti 2019 kl 12-16

Kom med LO i årets Prideparad och visa att du står upp för alla människors rätt att få vara den de är och älska vem de vill - även på jobbet. Du kan välja mellan att gå med ditt förbund eller under LOs fana. Ledningspersoner från flera LO-förbund kommer att gå med i tåget, så gör det du med!

Utbildningar för försäkringsinformatörer 2019

Som försäkringsinformatör är din roll att först och främst se till att medlemmarna får kontinuerlig och relevant information samt kunskap om de försäkringar som ingår i medlemskapet och/eller i kollektivavtalet på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att alla försäkringsinformatörer får en ordentlig grundutbildning och därefter genomför kontinuerlig vidareutbildning. Nu är det hög tid att anmäla sig till 2019 års grund- och vidareutbildningar.

Facklig-politisk Aftonskola 2019-2020

I höst är det dags för en ny årskurs av Facklig-politisk Aftonskola. Den numera närmast legendariska utbildningen anordnas av LO-distriktet i Stockholms län tillsammans med Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ABF Stockholm. Antalet fackliga och politiska företrädare som genom åren gått utbildningen och hämtat in ovärderlig kunskap är många.

Leif Nysmed medlem i Byggnads och riksdagsledamot (s):
Värna om löntagarnas rättigheter inom EU och rösta på Socialdemokraterna den 26 maj!

Nu närmar vi oss Europaparlamentsvalet. Ett val som alltför många LO-medlemmar struntar i. Förra valet röstade enbart 40% av LOs medlemmar. Skepsisen mot EU har varit stort inom LO-leden sedan inträdet på 90-talet. Valet handlar inte om vi ska vara kvar i EU eller inte, utan om vilket EU vi vill ha. 

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ilera-seminarium om framtidens subventionerade anställningar

Subventionerade anställningar är en viktig del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Genom att arbetsgivaren subventioneras för hela eller delar av lönekostnaden kan jobbchanserna för personer som annars har svårt att få jobb förbättras. Men anställningsstöden kan ha negativa effekter på arbetsmarknaden, till exempel i form av risk för undanträngning och dödviktseffekter.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO