020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att bilda ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Har du frågor om sommarjobbet? Ring Fackets Hjälptelefon!

När många går på sommarledighet ser sommarjobbarna till att hålla igång Sverige. För många är det första jobbet och det är både spännande och frigörande. Men det finns också många frågor.

Stora klasskillnader i semestervanor

År 2018 hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus/husvagn under sin semester. Bland tjänstemän är motsvarande siffra 15 procent. Det visar en ny rapport som LO presenterar idag.

Alla förtjänar ett #najsjobb
LOs sommarjobbskampanj har dragit igång i Stockholm

Måndag den 24 juni drar LO-distriktet i Stockholms län igång kampanjen Facket på sommarjobbet*. En informationskampanj som går ut på att besöka arbetsplatser och informera unga, nya på arbetsmarknaden, om deras rättigheter på jobbet. Vi vill att alla sommarjobbare och extrajobbande ungdomar ska ha rätt till en schyst start på arbetslivet. Och det förutsätter att de vet vad som gäller. Därför kommer vi under de fem veckor som kampanjen pågår att söka upp sommarjobbare runt om i samliga Stockholms läns kommuner.

Kadir Kasirga, medlem i Seko och riksdagsledamot (s):
Facklig-politisk samverkan är nödvändig för att Socialdemokraterna

Kadir Kasirga

Det senaste EU-valet visade återigen hur viktig den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna är. Utan de tvåhundra tusen genomförde samtalen och tiotusentals valaktivisters insatser hade Socialdemokraterna med stor sannolikhet hamnat långt under 23,48 procent.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Från ord till handling för att ingen ska behöva dö på grund av jobbet

Under våren 2019 har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nollvisionsstrategi för att minska dödsolyckor och arbetssjukdomar som leder till för tidig död.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO