020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Leif Nysmed medlem i Byggnads och riksdagsledamot (s):
Värna om löntagarnas rättigheter inom EU och rösta på Socialdemokraterna den 26 maj!

Nu närmar vi oss Europaparlamentsvalet. Ett val som alltför många LO-medlemmar struntar i. Förra valet röstade enbart 40% av LOs medlemmar. Skepsisen mot EU har varit stort inom LO-leden sedan inträdet på 90-talet. Valet handlar inte om vi ska vara kvar i EU eller inte, utan om vilket EU vi vill ha. 

Nominera till Årets Skyddsombud 2019

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté inbjuder att nominera skyddsombud/skyddskommitté till årets skyddsombudspris.

Första maj i Stockholm 2019

Första maj 2019 samlas vi för trygghet, demokrati och sammanhållning. Vilket också är årets huvudparoll.

Facket försäkrar vårkampanj 2019

Idag drar LOs stora vårkampanj för Fackets försäkrar igång! Under perioden 15 april - 19 maj 2019 pågår Facket försäkrarkampanjen som syftar till att göra Sveriges privat- och kooperativt anställda löntagare medvetna om att det finns extra pengar att hämta genom avtalsförsäkringarna.

Seminiarier i samband med LO-distriktet 100 år

I samband med vårt 100-årsjubileum den 10 april har LO-distriktet uppvaktats av ABF Stockholm, Kulturhistoriska sällskapet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek med tre seminarier samt en guidad vandring i arbetarrörelsens kvarter.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Har du rätt till pengar som du inte känner till?

Jobbar du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats? Om du skadar dig i anslutning till jobbet kan du ha rätt till extra ersättning.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO